Beklaagde heeft zorgvuldig gehandeld tijdens het afgelegde huisbezoek en tevens is niet gebleken dat beklaagde heeft gelobbyd voor het doen van een zorgmelding

Zaaknummer: 16.115T
Datum beslissing: 23 mei 2017
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster is belast met het ouderlijk gezag over haar twee kinderen. De kinderen wonen bij klaagster. Veilig Thuis heeft een zorgmelding ontvangen van de gemeente over de veiligheid en ontwikkeling in de opvoed- en opgroeisituatie van de kinderen. Beklaagde is medewerkster van het SAVE team dat de zorgmelding heeft opgepakt en heeft onderzoek gedaan naar de gemelde zorgen. Beklaagde is bij klaagster op huisbezoek geweest.

Klacht

Kort samengevat verwijt klaagster beklaagde dat zij zich heeft geweigerd te legitimeren toen zij langskwam voor een huisbezoek. Ten tweede heeft beklaagde tijdens dit huisbezoek op een nare manier naar de kinderen gekeken. Tot slot heeft beklaagde bij verschillende instanties ‘gelobbyd’ voor een zorgmelding.

Beslissing

Het eerste klachtonderdeel is ongegrond nu klaagster op de hoogte was van de komst van beklaagde en beklaagde in elk geval een visitekaartje met haar naam en telefoonnummer aan klaagster heeft gegeven. Het tweede klachtonderdeel is ongegrond nu beklaagde heeft betwist dat zij tijdens het huisbezoek op een nare manier naar de kinderen van klaagster heeft gekeken en het College dit bij gebrek aan andere aanwijzingen niet kan vaststellen. Het is het College niet gebleken dat beklaagde in wat voor verband dan ook heeft gelobbyd voor het doen van een zorgmelding zodat het derde klachtonderdeel ongegrond is.