Beklaagde zou onzorgvuldig hebben gehandeld als jeugdbeschermer van een gezin met tien kinderen

Zaaknummer: 16.051T
Datum beslissing: 27 januari 2017
Oordeel: klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klacht

Klaagster verwijt beklaagde op meerdere onderdelen onzorgvuldig te hebben gehandeld als jeugdbeschermer. Ten eerste is er geen inzage geweest in de contactjournaals en is klaagster niet op mogelijkheid van inzage gewezen. Ten tweede zijn de kinderen zonder aankondiging en juiste indicatie uit huis geplaatst. Ten derde heeft beklaagde zich minimaal ingespannen om het gezin te informeren of in gesprek te gaan. Hierdoor heeft de samenwerking tussen beide partijen ontbroken. Ten vierde heeft beklaagde volgens klager van meet af haar macht misbruikt door te dreigen met mogelijke uithuisplaatsing van de kinderen. Ten vijfde heeft beklaagde zonder toestemming persoonsgegevens aan een derde gedeeld en doet zij niet aan waarheidsvinding. Ten zesde is er ten onrechte een spoedmachtiging aangevraagd en was voor klaagster onduidelijk wat de gevolgen waren van het niet accepteren van de gezinscoach. Ten zevende heeft beklaagde nooit contact opgenomen met de huisarts en heeft ze ten onrechte geoordeeld dat de afspraken met consultatiebureau niet worden nagekomen. Ten achtste is er een onjuiste afweging gemaakt door de kinderen uit huis te plaatsen. Ten negende heeft beklaagde de vader onterecht als agressief bestempeld. Ten tiende maakt beklaagde onduidelijke afspraken die zij niet nakomt. Tot slot is beklaagde volgens klaagster niet in staat professioneel haar werk uit te voeren, veroorzaakt ze grove misstanden in de zorg en handelt zij niet overeenkomstig de beroepscodes.

Beslissing

Het CvT beslist dat beklaagde zowel in haar verweerschrift als ter zitting de klacht voldoende heeft bestreden. Nu klaagster om haar moverende redenen er voor gekozen heeft om niet naar de zitting te komen, is de klacht niet ter zitting geconcretiseerd en sluit het CvT zich aan bij het verweer voor zover de klachtonderdelen zijn onderbouwd. Het CvT verklaart de klacht in al haar onderdelen ongegrond.