Beroep ingediend tegen opgelegde waarschuwing wegens handelen in strijd met artikel A van de Beroepscode

Zaaknummer: 16.004Bc (15.036Tc)
Datum beslissing: 26 augustus 2016
Oordeel: beroep gegrond, vernietiging beslissing CvT
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Zie voor de beslissing van het College van Toezicht: zaaknummer 15.036Tc

De beslissing van het CvT waarbij aan een jeugdzorgwerker een waarschuwing werd opgelegd wegens handelen in strijd met artikel A van de Beroepscode wordt door het College van Beroep vernietigd.

Volgens klager is de jeugdzorgwerker nalatig, omdat deze laatste op de hoogte was van het forensisch onderzoek van de GGD naar aanleiding van vermeende mishandeling door de moeder van de zoon van klager en dit verslag niet gelijktijdig met het verslag ondertoezichtstelling heeft gestuurd naar de rechtbank.

Het College van Toezicht heeft in zijn beslissing van 8 februari 2016 onder nummer 15.036Tc aan de jeugdzorgwerker, werkzaam bij Veilig Thuis, een waarschuwing opgelegd wegens het handelen in strijd met artikel A van de Beroepscode voor de jeugdzorgwerker, hierna de Beroepscode. De jeugdzorgwerker had naar het oordeel van het CvT bij de GGD en het OM een verslag van de forensisch geneeskundige moeten opvragen ten behoeve van de verslaglegging over het verloop van de ondertoezichtstelling van klagers kinderen. Dit verslag was opgemaakt naar aanleiding van een zogenoemd top-teen onderzoek bij klagers zoon in het ziekenhuis in verband met een onderzoek naar mogelijke kindermishandeling.
De jeugdzorgwerker is van deze beslissing tijdig in beroep gekomen.
Het College van Beroep overweegt dat in het verslag van het verloop van de OTS zeer gedetailleerd stond vermeld wat de gebeurtenissen waren in de periode waarin de vermoedens van kindermishandeling waren gerezen. Ook de bevindingen van het top-teenonderzoek waren bekend bij alle betrokkenen, ook bij klager. Het College ziet daarom niet in waarom het verslag van de forensisch geneeskundige zo van belang was dat dit per se had moeten worden opgevraagd en meegezonden met het OTS verslag.

Het College van Beroep vernietigt de beslissing van het College van Toezicht en verklaart de klacht alsnog ongegrond en trekt de opgelegde maatregel van waarschuwing in.