Casemanager had beter kunnen communiceren, maar toont voldoende reflectie. Er is geen sprake van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen

Zaaknummer: 15.096T
Datum beslissing: 6 juni 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Korte samenvatting

Moeder klaagt in de kern over dat de casemanager het gezag van ouders ondermijnd. De casemanager zou haar macht hebben misbruikt door in het vrijwillige kader haar wil aan ouders op te dringen, waardoor moeder zich niet gehoord en serieus genomen voelt. Samenhangende klachtonderdelen over communicatie, samenwerking, informatie en respect liggen daaraan ten grondslag.

Beslissing

Van machtsmisbruik of onvoldoende samenwerking is volgens het College geen sprake. Met betrekking tot de klachtonderdelen over communicatie, informatie en respect stelt het College dat het beter was geweest als de casemanager met de ambulante ondersteuners van ouders had afgestemd over de wijze van communiceren. Op zitting heeft de casemanager voldoende reflectie getoond over dit handelen. Het College concludeert dat aan casemanager geen tuchtrechtelijk verwijt gemaakt kan worden gemaakt. Alle klachtonderdelen zijn ongegrond.