College legt maatregel van waarschuwing op

Zaaknummer: 16.028T
Datum beslissing: 15 augustus 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Het College is niet bevoegd om klachten over het handelen en nalaten van andere personen (de voorganger van beklaagde) of van de instelling te toetsen. Het College stelt zich op het standpunt dat het de taak van de ambulant hulpverlener is om als professional bij het overnemen van de zaak aan klaagster zijn rol duidelijk te maken. De ambulant hulpverlener had tijdens het overdrachtsgesprek nadrukkelijk moeten navragen of zijn rol bij klaagster duidelijk was. Het College neemt het de ambulant hulpverlener kwalijk dat hij zijn veranderde rol niet met dochter besproken heeft. Hij had bij het maken van deze afweging niet alleen de leeftijd van dochter maar alle feiten en omstandigheden in aanmerking had moeten nemen. Daarmee heeft de ambulant hulpverlener in strijd gehandeld met artikel A en F. van de Beroepscode voor Jeugdzorgwerker.

Uit de stukken is het College gebleken dat de ambulant hulpverlener klaagster in de gelegenheid heeft gesteld om te reageren op het conceptrapport. Deze reacties zijn vervolgens verwerkt en hierdoor zijn meerdere concepten aan klaagster verzonden. Het College heeft uit het rapport niet kunnen afleiden dat de ambulant hulpverlener het rapport eenzijdig heeft opgesteld.

Het College legt een maatregel van waarschuwing op.