Het College verklaart een klachtonderdeel deels gegrond wegens het onvoldoende vermelden van bronnen, maar ziet af van de oplegging van een maatregel.

Zaaknummer: 16.166T
Datum beslissing: 18 augustus 2017
Oordeel: deels gegrond, deels ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder klaagt over de gezinsmanager. De klachten komen er – onder andere-  op neer dat de gezinsmanager wordt verweten onduidelijk te zijn geweest over de functie van een gezinsplan, wat bij de moeder heeft geleid tot verwarring. Daarnaast klaagt de moeder over de onzorgvuldigheid van de gezinsmanager in de verslaglegging en het nalaten van onderzoek te doen naar bepaalde feiten. Beklaagde heeft de klachtonderdelen weersproken. Het College van Toezicht (CvT) verklaart een klachtonderdeel deels gegrond, maar ziet af van de oplegging van een maatregel.

Klacht

Klaagster verwijt beklaagde dat:

  1. zij onduidelijk is geweest over de functie van het gezinsplan, wat bij klaagster tot verwarring heeft geleid.
  2. zij onterecht zaken uit een eerdere hulpverleningsrelatie heeft aangehaald tijdens de zitting bij de klachtencommissie.
  3. zij onzorgvuldig is geweest in de verslaglegging. Zo heeft zij zich onvoldoende ingespannen om bepaalde feiten te controleren en is het onduidelijk waar bepaalde informatie vandaan komt nu de bronvermelding ontbreekt.
  4. zij in het gezinsplan een onvolledig en onjuist beeld geschetst heeft over klaagster.
  5. het gezinsplan, ondanks dat de klachtencommissie de klacht gegrond heeft verklaard, slechts een enkele opmerking bevatte van klaagster.
  6. zij onzorgvuldig heeft gehandeld door gedurende een ingezette traject, waarbij een van de kinderen een positieve ontwikkeling liet zien, meermaals een uithuisplaatsing te benoemen.

Beslissing

Het CvT verklaart vijf klachtonderdelen ongegrond en een klachtonderdeel deels gegrond en deels ongegrond. Het CvT oordeelt ten aanzien van het klachtonderdeel dat erop ziet dat beklaagde onzorgvuldig is geweest in de verslaglegging en dat beklaagde zich onvoldoende heeft ingespannen om bepaalde feiten te controleren, dat dit klachtonderdeel deels gegrond is. Om aan het vereiste van bronvermelding te voldoen moet ten minste per onderwerp in het gezinsplan duidelijk worden gemaakt wat de bron is van de opmerking of de bevinding. Beklaagde heeft zich echter beperkt tot het noemen van instanties. Wel heeft beklaagde in haar verweerschrift gereflecteerd op haar handelen en heeft daarbij erkend dat de bronvermelding beter had gekund en gemoeten. Het CvT is van oordeel dat dit gedeelte van het klachtonderdeel gegrond is. Ten aanzien van het gedeelte van de klacht dat ziet op het nalaten van onderzoek doen naar bepaalde feiten oordeelt het CvT dat dit door klaagster niet nader onderbouwd is met feiten en omstandigheden en het derhalve ongegrond is.  Het CvT verklaart de overige klachtonderdelen ongegrond en ziet af van de oplegging van een maatregel aan de beklaagde.