Een klacht tegen een jeugdprofessional over seksueel grensoverschrijdend gedrag richting een minderjarige. Meerdere artikelen van de Beroepscode zijn geschonden. Het College legt een maatregel van doorhaling op met ontzegging van het recht wederom in het register van SKJ te worden ingeschreven.

Zaaknummer: 19.097Ta
Datum beslissing: 15 juli 2019
Oordeel: gegrond
Maatregel: doorhaling met ontzegging van het recht wederom in het register van SKJ te worden ingeschreven

Download de volledige beslissing in pdf

Een stichting heeft een klacht ingediend tegen de jeugdprofessional die werkzaam was als gezinshuisouder en als mede franchisenemer aan de stichting was verbonden. De stichting verwijt de jeugdprofessional seksueel grensoverschrijdend gedrag naar een in het gezinshuis woonachtige minderjarige.

Het College komt tot de slotsom dat de jeugdprofessional in strijd heeft gehandeld met het belang van de minderjarige. Zij heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag richting de minderjarige vertoond, juist nog nadat dit thema in de supervisie expliciet bij haar aan de orde is gesteld. Door haar handelen heeft zij de minderjarige schade toegebracht.

Artikelen A (jeugdige cliƫnten tot zijn recht laten komen), D (bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg), E (respect) en H (macht en afhankelijkheid in de professionele relatie) van de Beroepscode zijn geschonden.

Gelet op de ernst van het grensoverschrijdend handelen van de jeugdprofessional zal het College de zwaarste maatregel opleggen. Een doorhaling in het SKJ register met ontzegging van het recht van inschrijving acht het College noodzakelijk om te voorkomen dat andere minderjarigen iets vergelijkbaars overkomt. Daarbij weegt het zwaar mee dat de jeugdprofessional zich niet toetsbaar heeft opgesteld waardoor het College het risico op herhaling niet kan inschatten.