Geslaagd niet-ontvankelijkheidsverweer

Zaaknummer: 18.017Tc
Datum beslissing: 11 oktober 2018
Oordeel: niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Beklaagde is de teammanager van beklaagden in de zaak 18.017Ta/Tb. Klager heeft vier klachtonderdelen tegen beklaagde ingediend. Beklaagde voert een niet-ontvankelijkheidsverweer waarin hij aangeeft dat hij als teammanager geen werkzaamheden verricht in de hoedanigheid van jeugdzorgwerker en niet functioneel of anderszins is betrokken bij de inhoudelijke invulling van de OTS of bij het gevoerde beleid van de gezinsvoogden bij de uitvoering van de OTS. Beklaagde voert verder aan dat hij niet handelt als jeugdprofessional als bedoeld in het Tuchtreglement en dat klager daarom niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn klachten.

Het College verwijst naar zaak 16.004B in overweging 2.8, waarin werd overwogen dat een jeugdprofessional die werkzaam is als teammanager in beginsel niet tuchtrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Dit kan onder bijzondere omstandigheden anders zijn. Het College toetst dit gegeven per klachtonderdeel en concludeert dat er in de onderhavige zaak geen sprake is van bijzondere omstandigheden. Het College verklaart de klager niet-ontvankelijk in zijn vier klachten jegens beklaagde.