Gezinsmanager gaat in beroep tegen beslissing van het College van Toezicht. College van Beroep beslist dat het College van Toezicht ten onrechte heeft geoordeeld dat de gezinsmanager onvoldoende heeft gedaan ten aanzien van de behandeling van de kinderen. Maatregel van berisping ingetrokken.

Zaaknummer: 17.010B (16.033Ta)
Datum beslissing: 8 november 2017
Oordeel: Beroep gegrond, College van Beroep vernietigt beslissing van College van Toezicht en trekt de maatregel van berisping in
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Zie voor de beslissing van het College van Toezicht: zaaknummer 16.033Ta

De gezinsmanager (beklaagde) beroept zich in deze zaak in het algemeen op het feit dat de klachtonderdelen zoals die door klager zijn ingediend bij het College van Toezicht, door dat College zijn aangevuld. Het College van Beroep merkt in dit verband op dat het bij een systeem waarbij geen verplichte rechtshulp geldt, niet te voorkomen valt dat een College bij gelegenheid van de mondelinge behandeling aan klagers vraagt wat zij precies bedoelen met de formulering van een klacht en over welk handelen of niet handelen van de betreffende jeugdprofessional zij precies klagen.
Beklaagde is – onder meer – in beroep gegaan tegen het klachtonderdeel dat er op ziet dat zij onvoldoende bereikbaar was voor de klaagster. In tegenstelling tot het College van Toezicht oordeelt het College van Beroep dat het voldoende aannemelijk is geworden dat de gezinsmanager steeds in contact bleef met beide ouders en zich voldoende actief heeft ingezet voor het gezin. Het College van Beroep merkt hierbij op dat hulpverlening in het vrijwillige kader onvermijdelijk beperkingen oplevert met betrekking tot de bevoegdheden en regiemogelijkheden van de gezinsmanager.
Het tweede bestreden klachtonderdeel heeft betrekking op de aanmelding bij een instelling. Ter zitting bij het College van Beroep is duidelijk geworden dat de gang van zaken rond deze aanmelding anders is gelopen dan ten tijde van de zitting bij het College van Toezicht duidelijk was. Als gevolg hiervan oordeelt het College van Beroep, anders dan het College van Toezicht, dat de gezinsmanager de regie rondom de aanmelding niet is verloren. In totaal verklaart het College van Beroep drie klachtonderdelen alsnog ongegrond en trekt de opgelegde maatregel van berisping in.