Gezinsvoogd aangeklaagd; College legt geen maatregel op

Zaaknummer: 16.006T
Datum beslissing: 22 juli 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels gegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager is de vertrouwenspersoon van moeder. Moeder zou door de gezinsvoogd buitengesloten zijn bij belangrijke beslissingen over haar dochter, die onder toezicht staat. Zo zou de gezinsvoogd op de hoogte zijn van medische behandeling van de dochter, waarvoor door ouders geen toestemming is gegeven. Klager stelt voorts dat de gezinsvoogd ontoereikend heeft gereageerd op een e-mail waarin de vertrouwenspersoon zijn ongenoegen over haar uitspreekt.

De gezinsvoogd voert gemotiveerd verweer aan. Zij maakt duidelijk dat zij de samenwerking met moeder altijd als goed heeft ervaren. Zij heeft regelmatig contact gehad en altijd ruimte gelaten voor vragen. Zij heeft bij evaluaties expliciet aan moeder gevraagd hoe zij de samenwerking ervoer. Moeder heeft toen niet laten merken dat zij deze onprettig vond. Op de tekst van de e-mail heeft de gezinsvoogd advies gevraagd aan de juridische afdeling en aan haar leidinggevende.

Het College is van mening dat de gezinsvoogd wat betreft de inhoud van haar reactie op klagers e-mail, mede zelf en vanuit beroepsethische waarden had moeten reflecteren en dat zij hierbij niet slechts diende te handelen op advies van juridisch deskundigen. De gezinsvoogd heeft aldus niet gehandeld in overeenstemming met artikel Q. Het klachtonderdeel wordt gegrond verklaard. De andere klachten worden ongegrond verklaard.

Het College van Toezicht beoordeelt de klacht als deels ongegrond, deels gegrond, maar acht het handelen niet in die mate verwijtbaar dat oplegging van een maatregel noodzakelijk is.