Gezinsvoogd gaat in beroep tegen de beslissing van het College van Toezicht. Het College van Beroep verklaart het beroep gegrond nu het College van Toezicht de oorspronkelijke klacht op eigen initiatief heeft uitgebreid waardoor het buiten zijn bevoegdheid is getreden. De maatregel van berisping vervalt.

Zaaknummer: 17.008B-2 (16.037T)
Datum beslissing: 5 december 2017
Oordeel: beroep gegrond, alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Zie voor de beslissing van het College van Toezicht: zaaknummer 16.037T

Het College van Toezicht heeft in deze zaak een klachtonderdeel gedeeltelijk gegrond verklaard en op basis daarvan een berisping opgelegd. Het klachtonderdeel luidde oorspronkelijk “[gezinsvoogd] is bereid kinderen uit huis te plaatsen, terwijl dit niet nodig is.” Het College van Toezicht heeft zich bij de beoordeling van deze klacht uitgelaten over de wijze waarop de gezinsvoogd de uithuisplaatsing heeft uitgevoerd. Dit klachtonderdeel is door het College van Toezicht geformuleerd en gegrond verklaard op basis van antwoorden die de gezinsvoogd ter zitting heeft gegeven en was geen onderdeel van de oorspronkelijke klacht.
Het College van Beroep is van oordeel dat de oorspronkelijke klacht door het College van Toezicht op eigen initiatief is uitgebreid, waardoor het College van Toezicht buiten zijn bevoegdheid is getreden. Het College van Beroep is bij de beoordeling gebleven binnen de grenzen van de oorspronkelijk ingediende klacht. Dit brengt met zich mee dat het door het College van Toezicht aangevulde gedeelte van het klachtonderdeel bij de beslissing in beroep buiten beschouwing wordt gelaten.
Om die reden worden in beroep alsnog alle klachtonderdelen ongegrond verklaard en vervalt de maatregel van berisping.
Het College van Beroep laat zich in een bepaling ten overvloede nog uit over de wijze waarop de uithuisplaatsing is uitgevoerd en acht deze in een aantal opzichten niet voldoende adequaat. Nu dit geen onderdeel was van de oorspronkelijke klacht, kan de opvatting van het College van Beroep hierin niet worden meegewogen in de beslissing.