Gezinsvoogd handelde niet in strijd met de professionele standaard

Zaaknummer: 15.087T
Datum beslissing: 11 juli 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klacht

Vader, niet gezag dragend, klaagt over het handelen van de gezinsvoogd. De klachten hebben betrekking op de communicatie, de informatievoorziening, het stopzetten van de bezoekregeling en het niet adequaat reageren op vermeende kindermishandeling.

Beslissing

Het College stelt vast dat klager de klachtonderdelen niet of onvoldoende onderbouwt en dat de gezinsvoogd gemotiveerd verweer voert. Omdat het College de door de gezinsvoogd beschreven gang van zaken aannemelijk acht, is het van oordeel dat niet kan worden gesteld dat de gezinsvoogd in strijd heeft gehandeld met de professionele standaard. Het College verklaart alle klachtonderdelen ongegrond.