Gezinsvoogd is binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening gebleven

Zaaknummer: 15.032T
Datum beslissing: 7 januari 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Het College acht het van belang dat een jeugd professional ook in complexe situaties blijft werken aan een goede samenwerking en communicatie met ouders. Deze norm is vastgelegd in artikel E van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker. Persoonlijke communicatie is van belang om een acceptatieproces van de ouder op gang te kunnen brengen, en de ouder moet geïnformeerd blijven over zijn of haar kinderen. Door het naleven van onder meer deze beroepsnorm kan de jeugd professional het vertrouwen in de jeugdzorg bevorderen (artikel D van de Beroepscode).

In onderhavige zaak oordeelt het College dat niet kan worden gesteld dat gezinsvoogd met zijn handelen buiten de grenzen van een bekwame beroepsuitoefening is getreden. De klachten van moeder worden ongegrond verklaard omdat deze betrekking op gebeurtenissen die niet vast zijn te stellen door het College, niet volgen uit de stukken, niet aan gezinsvoogd kunnen worden aangerekend en gemotiveerd zijn weerlegd door de gezinsvoogd.