Gezinsvoogd wordt aangeklaagd, omdat voogd omgang tussen oma en kleinzoon zou tegenwerken

Zaaknummer: 16.010T
Datum beslissing: 11 juli 2016
Oordeel: klacht is ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De moeder van het betrokken kind heeft een relatie gehad met de zoon van deze oma. Tijdens de zwangerschap is de relatie echter verbroken en door spanningen tussen beide families is er geen contact meer geweest tussen moeder en oma. Voor vader is een omgangsregeling met zijn zoon getroffen. Oma klaagt de gezinsvoogd aan omdat zij, ondanks vele pogingen, haar kleinzoon niet mag zien.

De gezinsvoogd heeft benadrukt dat zij geen bezwaar heeft tegen een omgangsregeling en dat zij begrijpt dat oma haar kleinzoon graag wilt zien. Echter, door de complexiteit van de situatie is het bewerkstelligen van een omgangsregeling een langdurig proces. Juridisch heeft oma geen recht op het zien van haar kleinzoon en er is geen vertrouwensband aanwezig tussen moeder en oma. Ook is moeder opnieuw zwanger (van een andere man dan de vader van M.) waardoor zij niet blootgesteld mag worden aan te veel stress.

Het College begrijpt dat het voor oma zeer teleurstellend is dat zij tot op heden geen contact met haar kleinzoon heeft kunnen hebben en heeft begrip voor de moeite die zij sinds de geboorte van M. heeft gedaan om met hem in contact te komen. Echter, het bieden van een omgangsregeling is tot op heden niet in het belang van M. geweest, door de complexiteit van de familierelaties. De gezinsvoogd heeft volgens het College in lijn met haar beroepsnorm gehandeld en de klacht wordt daarom ongegrond verklaard.