Gezinsvoogd wordt door vader van 5 kinderen aangeklaagd

Zaaknummer: 15.089T
Datum beslissing: 8 augustus 2016
Oordeel: alle klachten ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De 4 oudste kinderen van vader zijn al eerder uit huis geplaatst. Ook het jongste kind, N. is nu uit huis geplaatst. Vader beschuldigt de gezinsvoogd ervan dat hij geen dossierkennis heeft, dat zijn kind en vrouw onterecht uit huis zijn gehaald, dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen, dat gezinsvoogd vader tegenwerkt in plaats van meewerkt en dat de kinderen niet goed worden begeleid.

Voor de klachten geldt ofwel dat vader niet met bewijs of voorbeelden kan komen van de betreffende klacht, ofwel dat de gezinsvoogd in de betreffende situatie juist heeft gehandeld door de veiligheid en ontwikkeling van N. voorop te stellen. Wanneer N. bij vader is, kan haar veiligheid niet voldoende worden gewaarborgd, omdat vader agressief gedrag vertoont. De gezinsvoogd heeft in lijn met de beroepsnorm gehandeld. Alle klachten worden ongegrond verklaard.