Grootmoeder klaagt over gezinsvoogd die omgang tussen kinderen en vader tot stand heeft gebracht.

Zaaknummer: 17.006T
Datum beslissing: 13 juli 2017
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Grootmoeder klaagt over de gezinsvoogd die ervoor heeft gezorgd dat er omgang tot stand is gekomen tussen de kinderen en hun vader. De gezinsvoogd heeft daarbij niet willen luisteren naar de gevoelens daarover van grootmoeder en haar partner. Het College van Toezicht (CvT) verklaart alle klachtonderdelen ongegrond.

De klacht van klaagster komt er in de kern op neer dat beklaagde ervoor het gezorgd dat er omgang tot stand is gekomen tussen de kinderen en hun vader. Beklaagde heeft niet willen luisteren naar de gevoelens van klaagster (en haar partner) omtrent deze omgangsregeling. Voor zover beklaagde de beslissing van de rechter heeft uitgevoerd, heeft hij dit onzorgvuldig gedaan.

Het CvT overweegt dat beklaagde op formeel juiste wijze de beslissing van de rechtbank heeft uitgevoerd. Beklaagde heeft echter niet goed ingeschat dat klaagster (en haar partner) hem – vanwege culturele verschillen – niet goed heeft begrepen. Beklaagde heeft daardoor te weinig empathisch gehandeld en de gevoelens omtrent de veiligheid van de kinderen onvoldoende weggenomen. Het CvT is echter wel van oordeel dat beklaagde daarmee niet buiten de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening is getreden en verklaart daarom alle klachtonderdelen ongegrond.