Klaagster verwijt de jeugdprofessional, werkzaam bij het buurtteam, dat zij in strijd heeft gehandeld met gemaakte afspraken, dat zij onbevoegd en ondeskundig oordeelt en dat zij zich heeft laten gebruiken. Alle klachtonderdelen zijn ongegrond.

Zaaknummer: 19.075Ta
Datum beslissing: 25 juli 2019
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Let op: in deze zaak is beroep ingesteld. De procedure bij het College van Beroep loopt nog.

Klaagster is moeder van twee kinderen uit een eerder huwelijk. In 2016 is het gezag van klaagster over de kinderen beëindigd en heeft de GI de voogdij gekregen. In 2017 heeft klaagster een nieuwe relatie gekregen en is zij zwanger geraakt. Klaagster heeft zich zelf aangemeld bij het buurtteam voor ondersteuning tijdens de zwangerschap en vanaf juli 2018 is de jeugdprofessional als gezinscoach betrokken geraakt. Eind augustus 2018 is een zoon geboren, die in september 2018 onder toezicht is gesteld. De voogd van de kinderen is vanaf dat moment de tevens jeugdbeschermer van de zoon geworden. De jeugdprofessional heeft in het kader van de ambulante hulpverlening aan klaagster een eindverslag opgesteld, dat zij op 9 januari 2019 met haar besproken heeft. Een paar dagen later heeft de kinderrechter op verzoek van de GI een spoedmachtiging uithuisplaatsing verleend voor vier weken. Klaagster heeft vijf klachtonderdelen ingediend. In deze samenvatting wordt alleen ingegaan op relevante passages uit klachtonderdeel I.

Ten aanzien van het deel van de klacht van de moeder dat de jeugdprofessional niet alles bespreekbaar heeft gemaakt, overweegt het College als volgt. De jeugdprofessional heeft verklaard, dat zij steeds heeft gemanoeuvreerd tussen het bewaken van de relatie met de moeder en het bespreekbaar maken van wat zij zag. Daardoor heeft zij klaagster niet op ieder moment verteld wat er in haar ogen niet goed ging. De jeugdprofessional heeft benadrukt dat zij hierover regelmatig afstemming heeft gezocht met haar collega’s, en ook met de jeugdbeschermer. Het College kan de jeugdprofessional volgen in haar afwegingen. Dat zij niet op ieder moment volledig transparant heeft gewerkt, betekent in deze context niet dat zij buiten de grenzen van haar beroepsmatig handelen is getreden.