Klaagsters uiten ernstige beschuldigingen tegen 6 jeugdprofessionals

Zaaknummer: 14.005T
Datum beslissing: 6 september 2015
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Let op: in deze zaak is beroep ingesteld. Zie voor de beslissing van het College van Beroep: zaaknummer 15.009B

Klaagsters (de grootmoeder en oudtante van het kind) uiten ernstige beschuldigen tegen zes jeugdprofessionals. Omdat het beklaagde handelen van vier jeugdprofessionals plaatsvond voordat hun registratie bij SKJ aanving, worden deze klachten niet-ontvankelijk verklaard. De overige klachten hebben betrekking op twee gezinsvoogden. Deze worden door klaagsters worden beschuldigd van mensenhandel, psychische en fysieke mishandeling, zich niet houden aan beslissingen van de rechter, schending van privacy en meewerken aan laster en smaad.

De klachten die gaan over handelen van de gezinsvoogden jegens het kind worden niet ontvankelijk verklaard omdat grootmoeder en oudtante niet als vertegenwoordigers van het kind. kunnen worden aangemerkt. De rest van de klachten wordt ongegrond verklaard omdat deze noch in het klachtschrift noch desgevraagd tijdens de hoorzitting door grootmoeder en oudtante onderbouwd zijn.