Klaagsters voelen zich jarenlang onvoldoende betrokken bij de gemaakte beslissingen over het kind

Zaaknummer: 15.009Bd/15.009Bf (14.005T)
Datum beslissing: 7 juni 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Zie voor de beslissing van het College van Toezicht: zaaknummer 14.005T

Klaagsters (de grootmoeder en oudtante van het kind) voelen zich jarenlang onvoldoende betrokken bij de gemaakte beslissingen over het kind. Zij staan niet achter de plaatsing van het kind buiten de familiekring om. Daarnaast strijdt grootmoeder voor een omgangsregeling met haar kleinkind.

Het College concludeert dat er in de communicatie tussen de jeugdzorginstelling en klaagsters in de loop der jaren het een en ander lijkt te zijn misgegaan. De vraag is in hoeverre verweersters (twee na verloop van tijd betrokken gezinsvoogden) verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de mogelijke fouten die eerder door de organisatie zijn gemaakt. Het College overweegt dat er sprake is van een tijdsverloop van vele jaren vóór de data van registratie van verweersters, dat de omgangsregeling in de loop van die jaren is beperkt en dat vervolgens verzoeken van grootmoeder om de omgang uit te breiden door de rechtbank, het hof en de Hoge Raad zijn afgewezen. Uiteindelijk is de omgang met grootmoeder geheel stilgelegd omdat het kind, inmiddels 17 jaar, geen omgang meer wenste. Het College is van oordeel dat verweersters te maken hebben gehad met een situatie waarbij mogelijk in het verleden gemaakte fouten niet meer voor herstel vatbaar waren. Zij konden niet anders dan de eenmaal door de organisatie ingezette lijn voortzetten.

Met betrekking tot het verweer van de gezinsvoogden dat zij niet zijn onderworpen aan het tuchtrecht van SKJ voor de datum van overgang van de NVMW in SKJ op 1 januari 2015, stelt het College zich op het standpunt dat de datum van de aanvraag bij de NVMW wordt aangehouden. Het tuchtrecht geldt vanaf de registratiedata van de gezinsvoogden.