Klacht tegen ambulant gezinsbehandelaar over onzorgvuldig handelen bij het tekenen van het nieuw opgestelde verkorte behandelplan. Artikel F (Informatie over de hulp- en dienstverlening) van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker geschonden.

Zaaknummer: 17.083T
Datum beslissing: 18 december 2017
Oordeel: klacht gegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager heeft tegen de jeugdprofessional, die betrokken is geweest als ambulant gezinsbehandelaar, een klacht ingediend. Klager verwijt beklaagde dat hij heeft geprobeerd hem een handtekening te laten zetten onder het behandelplan dat klager tot driemaal toe geweigerd had te tekenen. Beklaagde erkent dat er sprake is geweest van een slordigheid, maar hij heeft klager nooit willen misleiden. Beklaagde heeft per ongeluk het handtekeningenblad van het oude behandelplan bij het nieuw opgestelde verkorte behandelplan gebruikt. Door het tekenen van dit handtekeningenblad zou beklaagde echter niet hebben getekend voor het oude behandelplan. Naar het oordeel van het College heeft beklaagde niet zorgvuldig gehandeld, hetgeen hij ook erkent. De klacht is gegrond. Ingevolge artikel F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) had het op de weg van beklaagde gelegen om klager duidelijk te informeren over het document waaronder hij zijn handtekening zou zetten, zodat het voor klager duidelijk was wat de strekking zou zijn van het zetten van die handtekening.

Het College ziet af van oplegging van een maatregel, omdat het slechts gaat om eenmalig onzorgvuldig handelen, beklaagde zich direct heeft teruggetrokken als behandelaar en gereflecteerd heeft op zijn handelen.