Klacht tegen gedragswetenschapper over het op onzorgvuldige wijze nemen van beslissingen en het niet in het belang van de minderjarige handelen.

Zaaknummer: 17.064T
Datum beslissing: 12 januari 2018
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klaagster bestaat uit vijf klachtonderdelen. Beklaagde is, als gedragswetenschapper, vijf keer geraadpleegd door de bij het dossier betrokken medewerkers van het lokaal team. Ten aanzien van klachtonderdelen I, III en IV heeft het College overwogen dat beklaagde in haar functie als gedragswetenschapper geen rechtstreeks contact met cliĆ«nten heeft, maar onderdeel uitmaakt van de expertiseschil waarop medewerkers, van het lokaal team in de eerste lijn, een beroep kunnen doen voor advies en informatie. Binnen deze context dient te worden geconcludeerd dat – anders dan klager heeft verondersteld – beklaagde geen beslissingen heeft genomen over de minderjarige. Ten aanzien van klachtonderdelen II en V overweegt het College dat beklaagde haar adviezen zorgvuldig heeft onderbouwd en het belang van minderjarige bij een veilige opvoedsituatie voorop heeft gesteld. Tevens heeft beklaagde zich op basis van de haar aangereikte informatie een zelfstandig oordeel over de casus gevormd en de medewerkers nader geadviseerd. Ook hier oordeelt het College dat beklaagde geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.