Klacht tegen gezinsvoogd over het gezinsplan, het rapport ‘verloop ondertoezichtstelling’ en het schenden van de privacy van klaagster en haar dochter.

Zaaknummer: 17.065Ta
Datum beslissing: 8 maart 2018
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster heeft tegen de jeugdprofessional, die samen met haar collega betrokken is geweest bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling van haar zoon, een klacht ingediend. Klaagster is van mening dat zij niet door de jeugdprofessional in de gelegenheid is gesteld om te reageren op het vastgestelde gezinsplan en het rapport ‘verloop ondertoezichtstelling’, dat in deze rapportages de privacy van klaagster en haar dochter is geschonden en dat klaagster niet geïnformeerd is over de contactmomenten van beklaagde met betrokken instanties.

Het College is van oordeel dat alle klachtonderdelen ongegrond zijn. Ten aanzien van de klachtonderdelen over het niet kunnen reageren op het vastgestelde gezinsplan merkt het College op dat klaagster door beklaagde in de gelegenheid gesteld is om te reageren op een deel van het conceptplan. Hierover heeft een gesprek plaatsgevonden. Klaagster heeft ook per brief gereageerd. Met betrekking tot het niet kunnen reageren op het rapport merkt het College op dat beklaagde aan de Raad voor de Kinderbescherming inlichtingen over klaagster en haar gezin kan verstrekken zonder de toestemming of reactie van klaagster. Daarbij wijst het College erop dat beklaagde klaagster telefonisch heeft geïnformeerd over het rapport. Klaagster heeft toen niet gevraagd om inzage. Met betrekking tot de vermeende schending van de privacy overweegt het College dat in het gezinsplan algemene verwijzingen opgenomen zijn. Beklaagde heeft gemotiveerd toegelicht waarom het rapport de naam van de dochter heeft vermeld. Met betrekking tot het klachtonderdeel dat toeziet op de contactmomenten met betrokken instanties merkt het College op dat klaagster door beklaagde op de hoogte is gebracht over het opvragen van informatie aan derden.