Klacht tegen de gezinsvoogd over de veiligheid van de kinderen, de communicatie met beklaagde en geen vertrouwen hebben gehad in het handelen van beklaagde. Artikel D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg), artikel N (Samenwerking in de hulp- en dienstverlening) en artikel O (Beroepsuitoefening en samenwerking) van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker geschonden.

Zaaknummer: 17.013T
Datum beslissing: 6 juli 2017
Oordeel: klachtonderdeel I deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond, klachtonderdeel II ongegrond, klachtonderdeel III gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Let op: in deze zaak is beroep ingesteld. Zie voor de beslissing van het College van Beroep: zaaknummer 17.026B

Klaagster heeft tegen de jeugdprofessional, die betrokken is geweest in het drangkader, drie klachtonderdelen ingediend. Haar klachten zien op de gezinsvoogd die bij twee van haar kinderen betrokken is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Klaagster heeft zorgen over de veiligheid van de kinderen, de communicatie met beklaagde en heeft geen vertrouwen gehad in het handelen van beklaagde. Klachtonderdeel drie, betreffende het vertrouwen in het handelen van beklaagde is gegrond verklaard. Beklaagde heeft zich in een complexe situatie bevonden door de belangen van de kinderen te behartigen met inachtneming van de positie van klaagster. De belangen van de kinderen en klaagster kwamen niet overeen. Het College neemt het beklaagde kwalijk dat zij onder de omstandigheid, waar klaagster geen vertrouwen meer had in beklaagde, zonder begeleiding of ondersteuning toch verder is gegaan met de casus. Hoewel het begrijpelijk is dat beklaagde vanuit de wens van de instelling heeft gehandeld en mogelijkerwijs druk  vanuit de organisatie heeft gevoeld, behoort het tot de autonomie van beklaagde om als jeugdprofessional grenzen te trekken. Het College komt tot de slotsom dat de artikelen D, N en O van de Beroepscode van de Jeugdzorgwerker zijn geschonden. Het College legt de maatregel van een waarschuwing op.