Klacht van grootmoeder/voormalig pleegmoeder over bejegening en communicatie rond uithuisplaatsing op neutrale plaats. Het College verklaart de klacht ongegrond.

Zaaknummer: 16.101T
Datum beslissing: 4 mei 2017
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster is grootmoeder en voormalig pleegmoeder van de kleinzoon, die onder toezicht is gesteld. De rechtbank heeft toestemming verleend tot wijziging in het verblijf van de kleinzoon van het pleeggezin van klaagster naar een neutraal pleeggezin.

Klacht

Klager verwijt beklaagde het volgende:

  • Geen kennis te maken met het gezin maar wel de kleinzoon uit huis te plaatsen;
  • Sinds de uithuisplaatsing van de kleinzoon niets van zich te laten horen;
  • Tijdens de zitting op de rechtbank –niet onderhandelbare- voorwaarden uit te delen.

Beslissing

Vast is komen te staan dat het binnen de uitvoering van de ondertoezichtstelling niet de taak was van beklaagde om een professionele relatie aan te gaan met klaagster; zij was immers aangesteld als contactpersoon ten behoeve van de ouders daar waar haar collega contactpersoon was voor de grootouders. Daarnaast was het niet beklaagde maar de rechter die de beslissing heeft genomen om de kleinzoon te plaatsen in een neutraal pleeggezin. De bemoeienis die beklaagde heeft gehad bij de uitvoering van dit besluit neemt het voorgaande niet weg. Onder de gegeven omstandigheden is er geen sprake van dat beklaagde onzorgvuldig dan wel niet professioneel zou hebben gehandeld door geen contact op te nemen met klaagster, zijnde de grootouder van de kleinzoon. Gebleken is dat waar gesproken wordt over niet onderhandelbare voorwaarden het gaat over een veiligheidsplan waarin de randvoorwaarden zijn vastgelegd waaronder de samenwerking tussen de gecertificeerde instelling en (groot)ouders en de begeleiding tijdens de contacten met de kleinzoon dient plaats te vinden. Het CvT vermag niet in te zien dat beklaagde, door een stuk waarin deze voorwaarden zijn weergegeven, te overhandigen, getreden zou zijn buiten de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening. Het CvT verklaart alle klachtonderdelen ongegrond.