Klacht tegen een jeugdzorgwerker van Veilig Thuis in verband met een onderzoek naar aanleiding van anonieme zorgmelding, deels gegrond, waarschuwing

Zaaknummer: 16.072T
Datum beslissing: 9 januari 2017
Oordeel: klachtonderdelen I en II gegrond, onderdeel III ongegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Klacht:

Klaagster verwijt beklaagde dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld door op onzorgvuldige wijze een rapport op te stellen naar aanleiding van een anonieme melding en daarbij  niet relevante informatie uit het verleden te betrekken. Voorts dat klaagster en haar echtgenoot onheus bejegend zijn en dat het onderzoek op onzorgvuldige wijze is afgerond door onder andere belangrijke afspraken niet na te komen. Beklaagde heeft verweer gevoerd.

 

Beslissing:

Het CvT verklaart het eerste klachtenonderdeel gegrond, omdat beklaagde (gelet op het doel van de rapportage) op grond van artikel J (Vertrouwelijkheid) en M (Verslaglegging/dossiervorming) van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker had kunnen en moeten volstaan met een beknopte vermelding van de eerdere betrokkenheid van jeugdzorg bij klaagster en haar gezin. Ook het tweede klachtenonderdeel wordt gegrond geacht, omdat het beklaagde niet gelukt is om de communicatie af te stemmen op de persoon van de klaagster. Het afstemmen van de communicatie is op grond van artikel E (Respect) van de Beroepscode een verantwoordelijkheid van beklaagde. Beklaagde is vanwege haar zwangerschapsverlof na de overdracht van het dossier aan haar collega, bij de verdere afhandeling van het dossier niet meer betrokken geweest, waardoor haar van het derde klachtonderdeel derhalve geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Nu twee klachtonderdelen gegrond verklaard worden, acht het CvT de maatregel van waarschuwing passend en geboden.