Klacht tegen een medewerkster van Veilig Thuis omdat zij een toezegging niet is nagekomen, die zij gedaan heeft aan de dochter van klaagster. Het klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Zaaknummer: 17.105Ta
Datum beslissing: 7 maart 2018
Oordeel: klachtonderdeel ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster heeft tegen de medewerkster van Veilig Thuis, die tijdens een huisbezoek bij klaagster aanwezig is geweest is in de rol van notulist, één klachtonderdeel ingediend. Klaagster meent dat beklaagde aan het einde van het huisbezoek haar dochter heeft aangezet tot het opschrijven van haar verhaal. Beklaagde heeft volgens klaagster vervolgens de toezegging aan haar dochter gedaan dat zij terug zou komen dit te bespreken. Beklaagde is echter de afspraak niet nagekomen, zij is namelijk niet meer teruggekomen om het verhaal te bespreken. Beklaagde heeft gemotiveerd betwist dat zij een dergelijke toezegging aan de dochter gedaan zou hebben. Het College overweegt dat onder deze omstandigheden, waarbij het College de feiten niet kan vaststellen die ten grondslag liggen aan het verwijt, het klachtonderdeel niet gegrond kan worden bevonden. Aan het woord van de één wordt immers niet meer geloof gehecht dan aan het woord van de ander. Het klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.