Klacht van moeder over gezinsvoogd mist deels feitelijk grondslag en wordt voor het overige gemotiveerd weerlegd.

Zaaknummer: 15.064Tb
Datum beslissing: 9 juni 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Korte samenvatting

De gezinsvoogd in deze zaak is bevriend met de gezinsvoogd aan wie een berisping is opgelegd in de zaak 15.064a. Klaagster verwijt de gezinsvoogd dat zij haar respectloos behandelt waardoor de samenwerking niet goed op gang kwam, dat zij uitstapjes maakt met de bevriende collega, de vader – die inmiddels een relatie heeft met de collega – en met zijn kinderen, en dat de gezinsvoogd niets meer van zich heeft laten horen aan moeder.

Beslissing

Het College stelt vast dat de gezinsvoogd eenmaal een uitstapje heeft gepland met haar collega/vriendin, de kinderen en hun vader, maar dat dit niet is doorgegaan. Het klachtonderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag. Het College stelt voorts vast dat beklaagde gemotiveerd aanvoert waarom zij klaagster niet kon inlichten over haar vervanging, en waarom zij er vanuit mocht gaan dat klaagster er geen bezwaar tegen zou hebben om van beklaagde niets meer te vernemen.

Het College neemt het oordeel van klaagster dat beklaagde jegens haar respectloos heeft gehandeld dan ook niet over en verklaart de klacht op alle onderdelen ongegrond.