Klacht tegen een bemiddelaar van een traject over het ontbreken van een heldere agenda tijdens de gesprekken. Een klachtonderdeel is gegrond. Beklaagde heeft nagelaten om structuur aan te brengen in de gesprekken, bespreekpunten te clusteren en terug te komen op gemaakte afspraken. Artikel G van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is geschonden. Het College ziet af van het opleggen van een maatregel.

Zaaknummer: 18.088T
Datum beslissing: 7 maart 2019
Oordeel: klachtonderdeel IV is gegrond, de overige klachtonderdelen zijn ongegrond.
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Het College overweegt dat van beklaagde in zijn rol van bemiddelaar mag worden verwacht dat hij in de gesprekken structuur aanbrengt, bespreekpunten clustert en terugkomt op gemaakte afspraken. Voor klager is onvoldoende duidelijk geweest waar hij aan toe was doordat beklaagde onvoldoende overeenstemming of instemming met klager heeft bereikt. Helderheid over de werkwijze van beklaagde had hieraan bij kunnen dragen. Het klachtonderdeel is gegrond. Artikel G van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is geschonden.

Het College heeft begrip voor de complexe situatie waarin beklaagde verkeerde. Hij heeft als bemiddelaar opgetreden in een langdurig traject met hevige dynamiek tussen klager en beklaagde. Beklaagde heeft het belang van het contact tussen klager en de zoon voorop willen stellen en heeft zich hiervoor ingespannen. Hij heeft gereflecteerd op zijn handelen. Ook heeft hij over deze zaak meerdere malen met collega’s overlegd. Het College ziet op grond van deze omstandigheden af van het opleggen van een maatregel.