Klacht tegen een jeugdbeschermer waarbij de gegronde klachtonderdelen zien op het uitwisselen van informatie zonder toestemming van klaagster en het niet informeren van klaagster over de inzet van de zus van klaagster als tolk van vader. Het College legt beklaagde een maatregel van waarschuwing op.

Zaaknummer: 18.001T
Datum beslissing: 20 juli 2018
Oordeel: gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

De plicht van beklaagde om gezaghebbende ouders te informeren, levert in de praktijk problemen op bij ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Het College realiseert zich dat het vinden van een tolk niet gemakkelijk is en dat hiervoor bij de gecertificeerde instelling weinig geld beschikbaar is. Het is begrijpelijk dat beklaagde heeft gehandeld naar bevind van zaken op het moment dat zij vader zo snel mogelijk moest informeren over een spoeduithuisplaatsing van de kinderen.

De inzet van de zus van klaagster als tolk is echter niet eenmalig geweest. Alternatieven om vader te informeren heeft beklaagde niet overwogen. Zij heeft niet intern overlegd over deze situatie en heeft klaagster niet geïnformeerd over het inzetten van haar zus als tolk. Het was beklaagde bekend dat de verhouding tussen hen verstoord was. In deze omstandigheden heeft beklaagde de privacy van klaagster geschonden. Zij heeft gehandeld in strijd met artikel J van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker. Nu beklaagde heeft gereflecteerd op haar handelen, is de maatregel van waarschuwing passend en geboden.