Klacht tegen een jeugdprofessional over de informatievoorziening en de kernbeslissing om de uit huis geplaatste kinderen niet bij klaagster terug te plaatsen. Alle klachtonderdelen zijn ongegrond.

Zaaknummer: 18.027T
Datum beslissing: 12 november 2018
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster heeft veertien klachtonderdelen geformuleerd. Drie klachtonderdelen hebben betrekking op weinige informatie die klaagster over de kinderen ontvangt, de kernbeslissing om de uit huis geplaatste kinderen niet bij klaagster terug te plaatsen en dat beklaagde geen hulp en ondersteuning heeft geboden aan klaagster.

Het College kan zich voorstellen dat de uithuisplaatsing van de kinderen voor klaagster als moeder een ingrijpende gebeurtenis is en dat het voor haar moeilijk is om niet alle informatie over de kinderen te ontvangen. Dit is echter een gevolg van een geheime uithuisplaatsing. Met klaagster is de afspraak gemaakt dat de medewerkster van de pleegzorgorganisatie haar informeert over de kinderen nu de omgang via de pleegzorgorganisatie verloopt en er vaste afspraken zijn gemaakt over het contact tussen klaagster en de kinderen. Bij ingrijpende kernbeslissingen zoals een besluit om de kinderen niet meer bij klaagster terug te plaatsen, is het van belang dat hierbij de nodige zorgvuldigheid en duidelijkheid wordt betracht. Hoewel het beter was geweest als de voorwaarden voor de terugplaatsing van de kinderen bij klaagster concreet in het gezinsplan waren beschreven, evenals een overzicht van de contactmomenten die hebben plaatsgevonden tussen klaagster en beklaagde, heeft beklaagde zich in de korte periode dat zij bij deze casus was betrokken (zes maanden) voldoende ingezet om de inhoud van de kernbeslissingen met klaagster te bespreken.

Ook heeft beklaagde zich voldoende ingespannen om hulp en ondersteuning aan klaagster te bieden. Nu de kinderen uit huis zijn geplaatst en hun terugkeer naar klaagster niet aan de orde was, is het begrijpelijk dat om deze reden geen hulpverlening bij klaagster thuis is ingezet. Deze klachtonderdelen zijn, evenals de overige klachtonderdelen, ongegrond.