Klacht tegen een jeugdzorgwerker die betrokken is geweest als gezinsvoogd bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling. De klacht gaat over het niet verstrekken van zijn registratienummer, zijn handelen ten tijde van zijn betrokkenheid en tot slot nadat hij niet meer betrokken was één van de kinderen belast zou hebben met volwassen zaken.

Zaaknummer: 18.073T
Datum beslissing: 5 november 2018
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Let op: in deze zaak is beroep ingesteld. De procedure bij het College van Beroep loopt nog.

Klager heeft tegen de jeugdzorgwerker, die betrokken is geweest bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling, acht klachtonderdelen ingediend. Klager stelt dat beklaagde weigert zijn registratienummer te verstrekken. Ten tweede heeft beklaagde ten tijde van zijn betrokkenheid geen enkel gesprek met klager gehad en is er ook nooit een Plan van Aanpak gemaakt. Ten derde heeft beklaagde de kinderen onnodig in een ernstige onveiligheid gebracht en niet open gestaan voor de argumenten van klager om deze situatie vooraf te voorkomen. Ten vierde heeft klager nagelaten overtuigend en wettig bewijs te leveren van de belastingen waaraan klager zijn oudste zoon zou hebben blootgesteld. Ten vijfde heeft klager een klachtonderdeel geformuleerd dat voor het College na bevraging onduidelijk is gebleven. Ten zesde heeft beklaagde het gezag van klager niet gerespecteerd door een medische behandeling van de middelste zoon eigenhandig te arrangeren zonder klager hierin te kennen en slechts achteraf te informeren. Ten zevende is klager van mening dat beklaagde de kinderen ernstig heeft belast met volwassen zaken door de reden van zijn vertrek te vertellen. Tot slot heeft beklaagde ondanks dat hij geen gezinsvoogd meer was de kinderen blijven belasten met volwassen zaken en is hij contact blijven zoeken met de kinderen. Beklaagde heeft in zijn verweer en tijdens de mondelinge behandeling de klachtonderdelen weerlegt. Het College oordeelt dat alle klachtonderdelen ongegrond zijn.