Klacht tegen gezinsvoogd betreffende misbruik van machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het achterhouden van informatie.

Zaaknummer: 15.062Tc
Datum beslissing: 1 november 2016
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit veertien klachtonderdelen. In de kern zien de klachten van klager op het misbruiken van de machtspositie, het niet serieus nemen van klager en het achterhouden van informatie.

Klachtonderdelen Ia t/m Ih, III, IV en VII zijn onvoldoende onderbouwd en om deze reden ongegrond verklaard. Ten aanzien van klachtonderdeel II, inhoudende dat beklaagde niets zou hebben ondernomen tegen de bewindvoerder van de partner van klager, heeft het College geoordeeld dat klager geen belanghebbende is. Voor zover klager beklaagde verwijt dat zij klager heeft belemmerd met een straatverbod, heeft het College vastgesteld dat het straatverbod door een andere instelling is aangevraagd. Dat kan beklaagde derhalve niet worden aangerekend. Tot slot verwijt klager beklaagde dat hij niet is geïnformeerd over de moeder en de kinderen. Naar het oordeel van het College is uit de contactjournaals afdoende gebleken dat beklaagde frequent contact heeft gehad met klager.