Klacht tegen jeugdbeschermer die is betrokken bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Beklaagde is tot een onderbouwd oordeel gekomen over de noodzakelijke hulpverlening aan klaagster

Zaaknummer: 18.012T
Datum beslissing: 28 juni 2018
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Beklaagde is tot een onderbouwd oordeel gekomen over de noodzakelijk hulpverlening aan klaagster. Zij heeft samengewerkt met meerdere hupverleners die allen hetzelfde standpunt hebben ingenomen over de vorm van hulpverlening aan klaagster. Ook heeft de Raad voor de Kinderbescherming een onafhankelijk onderzoek verricht. Verder hebben beklaagde en klaagster een gezamenlijk doel voor de hulpverlening gesteld dat in het gezinsplan is opgenomen. Tot slot heeft de kinderrechter zich uitgesproken over de hulpverlening.

Dat beklaagde amicaal is omgegaan met vader, kan het College niet vaststellen. Beklaagde heeft in haar verweer toegelicht waarom een onderzoek naar de vermeende kindermishandeling niet heeft plaatsgevonden.

De klachtonderdelen zijn ongegrond.