Klacht tegen jeugdbeschermer over de samenwerking om een passende school voor haar zoon te zoeken, het niet nakomen van afspraken en het contact zoeken met derden buiten klaagster om. Alle klachtonderdelen zijn ongegrond.

Zaaknummer: 18.076Ta
Datum beslissing: 22 november 2018
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Let op: in deze zaak is beroep ingesteld. Zie voor de beslissing van het College van Beroep: zaaknummer 19.003Ba.

Klaagster is van mening dat beklaagde niet met haar heeft samengewerkt om een passende school voor haar zoon te zoeken terwijl dat wel was afgesproken. Het College is van oordeel dat beklaagde met klaagster heeft besproken dat alle scholen voor regulier onderwijs als voorwaarde hebben gesteld dat de jongste zoon eerst wordt onderzocht voordat zij hem toelaten. Klaagster heeft geen toestemming voor onderzoek willen geven. Beklaagde kan binnen een ondertoezichtstelling het gezag van ouders kan beperken door de rechter om vervangende toestemming te vragen. Beklaagde heeft daarmee niet gehandeld in strijd met de normen van een redelijke beroepsuitoefening.

Een traject als een gezinsplan kan alleen tot stand komen als beklaagde en klager daar samen aan werken. In deze casus is dat niet gebeurd. Beklaagde heeft naar voren gebracht dat zij het gezinsplan niet met klaagster heeft besproken omdat klaagster heeft geweigerd met haar in gesprek te gaan. Klaagster heeft deze gang van zaken niet weersproken. Klaagster heeft tot slot niet onderbouwd welke toezeggingen beklaagde heeft gedaan en welke afspraken zij niet is nagekomen.

Nu partijen elkaar tegenspreken, kan het College niet vaststellen op welke wijze klaagster is geïnformeerd. Ook in het dossier zijn geen aanwijzingen die de stelling van klaagster ondersteunen. Alle klachtonderdelen zijn ongegrond.