Klacht tegen jeugdbeschermer over het schetsen van een onjuist beeld van klaagster, het delen van een diagnose zonder toestemming, het niet informeren over de aanmelding van de kinderen bij een instelling en het niet bespreken van een Plan van Aanpak.

Zaaknummer: 17.155T
Datum beslissing: 12 juli 2018
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Het College is van oordeel dat uit de stukken en de mondelinge behandeling is gebleken dat beklaagde meerdere keren met klaagster heeft gesproken over de hulpverlening en dat beklaagde verschillende vormen van hulpverlening heeft aangedragen welke door klaagster allemaal zijn afgewezen. Niet vastgesteld kan worden dat de informatie van de kinderarts en de instelling gebaseerd is op onjuiste informatie van beklaagde. Voorts kan het College door de tegenovergestelde verklaringen van partijen noch uit overgelegde stukken vaststellen op welke wijze vader heeft kennis genomen van de bij klaagster gestelde diagnose.

Beklaagde heeft klaagster een sms en een brief gestuurd over de datum van het intakegesprek. Klaagster heeft het contact met beklaagde geweigerd. Beklaagde heeft op verzoek van klaagster met de advocaat van klaagster gecommuniceerd. Uit de reacties van de advocaat mocht zij afleiden dat de advocaat de informatie met klaagster heeft besproken. Omdat klaagster het Plan van Aanpak heeft ondertekend zonder het door te lezen, lag het op haar weg om over eventuele aanvullingen zelf weer het contact te zoeken met beklaagde. De klachtonderdelen zijn ongegrond.