Klacht tegen jeugdhulpverlener over een verkeerde beoordeling van het belang van de zoon, de opzet van het verzoek tot onderzoek bij de Jeugdbeschermingstafel, de wijze van hulpverlening en de tegenstrijdigheden in het verzoek. Alle klachtonderdelen zijn ongegrond.

Zaaknummer: 18.185T
Datum beslissing: 24 mei 2019
Oordeel: alle klachtonderdelen zijn ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager heeft aangegeven dat hij het niet eens is met de wijze waarop beklaagde het gedrag van de zoon heeft beschreven in het verzoek tot onderzoek bij de Jeugdbeschermingstafel. Het College oordeelt dat beklaagde zich heeft mogen baseren op de informatie van Veilig Thuis en het telefoongesprek met moeder. Niet het gedrag van de zoon maar de houding van moeder is voor beklaagde aanleiding geweest voor het voornemen om een verzoek in te dienen. Beklaagde heeft zorgvuldig gehandeld in het belang van de zoon.

Het verzoek tot onderzoek bij de Jeugdbeschermingstafel is door beklaagde uitgebreid gemotiveerd en onderbouwd.

De stellingen van klager over de wijze van hulpverlening zijn feitelijk onjuist. Het College constateert ook dat de voorbeelden die klager aanhaalt niet duiden op tegenstrijdigheden. De hulpverlening had betrekking op meerdere factoren. Het is begrijpelijk dat beklaagde meer dan één conclusie heeft getrokken.

Alle klachtonderdelen zijn ongegrond.