Klacht tegen jeugdhulpverlener van een wijkteam over het onvoldoende waarborgen van de privacy is deels gegrond. Het College ziet af van het opleggen van een maatregel. De overige klachtonderdelen zijn ongegrond.

Zaaknummer: 18.008T
Datum beslissing: 11 januari 2019
Oordeel: klachtonderdeel II deels gegrond en deels ongegrond; klachtonderdelen I, III en IV ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Let op: in deze zaak is beroep ingesteld. De procedure bij het College van Beroep loopt nog.

Klaagster heeft toestemming gegeven aan beklaagde om contact op te nemen met school en een instelling over de ontwikkeling van de zoon. Ter voorbereiding op een schakeloverleg (een adviesorgaan dat wordt ingeschakeld door de gemeente om de veiligheid en zorgen over de ontwikkeling en opvoeding te bespreken) heeft beklaagde hen met het oog op dat overleg om informatie gevraagd. Het College acht de informatie-uitwisseling in het kader van het schakeloverleg wezenlijk anders dan het inwinnen en uitwisselen van informatie over de ontwikkeling van de zoon. Het schakeloverleg is er immers op gericht om te beoordelen of de ontstane zorgen zo groot zijn dat een raadsonderzoek nodig is. Het contact met de school en de instelling had op dat moment een ander doel dan het doel waarvoor klaagster haar toestemming heeft gegeven. Beklaagde had klaagster opnieuw toestemming moeten vragen. Door dit na te laten heeft beklaagde artikel J (vertrouwelijkheid) van de beroepscode voor de jeugdzorgwerker geschonden. Dit gedeelte van het klachtonderdeel is gegrond.

Beklaagde heeft het belang van de zoon in deze zaak voorop gesteld. Zij heeft zijn ontwikkeling laten prevaleren boven de randvoorwaarden van de hulpverlening. Hierdoor heeft zij in een spagaat gezeten maar zij heeft onder moeilijke omstandigheden de ontwikkeling van de zoon leidraad laten zijn voor haar handelen. Ook heeft zij over deze zaak meerdere malen met collega’s overlegd. Het College ziet op grond van deze omstandigheden af van het opleggen van een maatregel.