Klacht tegen jeugdprofessional die na een verzoek van klager zijn registratienummer niet heeft verstrekt. Hij heeft gehandeld in strijd met artikel F van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker (informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening). Het College ziet af van het opleggen van een maatregel.

Zaaknummer: 18.044T
Datum beslissing: 12 november 2018
Oordeel: gegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Op grond van artikel F (informatievoorziening over de hulp-en dienstverlening) van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker dient een jeugdprofessional informatie over de Beroepscode en het daaraan gekoppelde tuchtrecht te verstrekken. Beklaagde heeft in strijd met dit artikel gehandeld door zijn registratienummer op verzoek niet te (laten) verstrekken.
Het College houdt rekening met de beperkte gevolgen voor klager als gevolg van het tuchtrechtelijk verwijtbare handelen van beklaagde. Zo heeft klager ondanks het ontbreken van een registratienummer toch een tuchtklacht in kunnen dienen. Het College ziet af van het opleggen van een maatregel. De overige klachtonderdelen zijn ongegrond.