Klacht tegen jeugdzorgwerker, betrokken in het vrijwillig kader. De kern van het gegronde klachtonderdeel ziet op het niet op de hoogte stellen van betrokkenen van gecorrigeerde informatie over klaagster

Zaaknummer: 17.111T
Datum beslissing: 5 juli 2018
Oordeel: klachtonderdeel I (deels) gegrond, klachtonderdelen I, II, III en IV ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster stelt dat beklaagde onjuiste, belastende informatie over klaagster in het dossier in stand houdt en verspreidt. Daarnaast sluit beklaagde klaagster buiten door haar niet te informeren en niet te betrekken bij de hulpverlening. Tevens keurt beklaagde het goed dat de minderjarige drugs gebruikt. Tot slot is klaagster van mening dat beklaagde de vader niet stimuleert in het nakomen van de informatieregeling. Het College oordeelt dat het eerste klachtonderdeel deels gegrond is. De overige klachtonderdelen zijn ongegrond. Ten aanzien van de klacht over het in stand houden van belastende informatie kan het College beklaagde niet volgen in het standpunt dat zij niet gehouden zou zijn om derden aan wie eerder gegevens zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van het feit dat de gegevens gecorrigeerd zijn. Het College is van oordeel dat beklaagde zich als contactpersoon in het kader van de begeleiding tot het uiterste dient in te spannen om ook deze betrokkenen van de correctie op de hoogte te stellen. Dit is voor het College onvoldoende gebleken. Omdat het slechts gaat om eenmalig tekortschieten door beklaagde ziet het College geen aanleiding om een maatregel op te leggen.