Klacht tegen jeugdzorgwerker over ongewenste intimiteiten en het op onprofessionele wijze handelen naar aanleiding van een klacht bij de instelling.

Zaaknummer: 17.079T
Datum beslissing: 14 december 2017
Oordeel: deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster verwijt beklaagde dat hij avances heeft gemaakt en klaagster meerdere malen heeft betast. Het is het College niet gebleken dat beklaagde avances heeft gemaakt of klaagster, anders dan het leggen van een hand op de schouder, heeft betast. Naar het oordeel van het College is het leggen van een hand op de schouder niet grensoverschrijdend. Ten aanzien van het verwijt dat beklaagde met de vader contact heeft gehad over de door klaagster ingediende klacht tegen beklaagde bij de instelling, heeft het College overwogen dat beklaagde genoegzaam naar voren heeft gebracht dat hij slechts heeft medegedeeld aan vader dat hij van het dossier is afgehaald in verband met de klacht. Beklaagde is hiermee niet buiten de grenzen van een redelijk bekwaam en redelijk handelend jeugdzorgwerker getreden. Voor zover de klacht erop ziet dat beklaagde door de instelling is ingelicht over de klacht van klaagster en de instelling geen mogelijkheid heeft geboden om een één-op-één gesprek te voeren met de regiomanager van de instelling, heeft het College klaagster niet-ontvankelijk verklaard in haar klacht. Deze klacht heeft geen betrekking op het professioneel handelen van beklaagde.