Klacht tegen jeugdzorgwerker waarbij de kern van het gegronde klachtonderdeel ziet op het verstrekken van contactjournaals. Artikel F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker geschonden.

Zaaknummer: 17.148T
Datum beslissing: 30 juli 2018
Oordeel: klachtonderdelen I, II, III, IV, (deels) V, VI, VII, VIII, IX, X, XI en XII ongegrond; klachtonderdeel (deels) V gegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Let op: in deze zaak is beroep ingesteld. De procedure bij het College van Beroep loopt nog.

Klager heeft tegen de jeugdzorgwerker, die betrokken is geweest bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling, twaalf klachtonderdelen ingediend. De kern van het deels gegronde klachtonderdeel ziet op het niet verstrekken van contactjournaals. Het College oordeelt dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen het inzagerecht en het verstrekken van gegevens over derden. Onder het inzagerecht voor klager wordt verstaan het recht op inzage in zijn eigen gegevens. Hier vallen contactjournaals, die alleen betrekking hebben op klager, onder. Beklaagde heeft tijdens de mondelinge behandeling toegelicht het zwart-wit beoordeeld te hebben en alleen gekeken te hebben of klager belast was met het gezag.  Nu het verzoek in de periode zonder gezag is gedaan had klager volgens beklaagde geen recht op contactjournaals. Het College is echter van oordeel dat beklaagde de contactjournaals die alleen betrekking hebben op klager zo spoedig mogelijk, na het verzoek, had moeten verstrekken. Nu dit is nagelaten is artikel F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker geschonden. Voor de gegevens over derden, in dit geval de contactjournaals die betrekking hebben op de kinderen en/of moeder, gelden andere regels. Hierbij heeft beklaagde zorgvuldig gehandeld door voor het verstrekken aan klager (zonder gezag) toestemming aan moeder te vragen. Moeder heeft hier geen toestemming voor gegeven waardoor beklaagde deze contactjournaals niet hoeft te verstrekken. Het College heeft er rekening mee gehouden dat het tuchtrechtelijk verwijt ziet op beperkt handelen en beklaagde gereflecteerd heeft op zijn handelen. Dit is voor het College aanleiding om af te zien van oplegging van een maatregel.