Klacht tegen raadsonderzoeker over de wijze waarop het raadsonderzoek is uitgevoerd en de inhoud van het raadsrapport. Hoewel het rapport op enkele punten beter had gekund, is beklaagde niet getreden buiten de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening.

Zaaknummer: 18.054T
Datum beslissing: 22 oktober 2018
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster verwijt beklaagde dat zij de uitbreiding van het raadsonderzoek naar een kinderbeschermingsmaatregel zelf heeft uitgevoerd. Klaagster heeft haar onvrede echter niet aan beklaagde kenbaar gemaakt en beklaagde heeft geen andere signalen ontvangen. Beklaagde heeft in het raadsrapport voldoende onderbouwd waarom de Raad voor de Kinderbescherming het zorgelijk vindt dat klaagster allerlei klachten waarneemt die niet bevestigd of niet gezien worden door medici en andere professionals. De verschillende visies zijn in het raadsrapport beschreven.

In het raadsrapport is een vraag ongelukkig geformuleerd maar dit weegt in de context van het gehele raadsrapport niet zo zwaar dat beklaagde is getreden buiten de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening dat haar hiervan een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Hoewel het beter was geweest als beklaagde een zin anders formuleerde, heeft beklaagde een vrijblijvend advies met betrekking tot plaatsing van de zoon op  een medisch kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal niet verdraaid naar een verplichte indicatie. Beklaagde heeft verder gemotiveerd toegelicht waarom de Raad voor de Kinderbescherming zich zorgen maakte over de sociaal emotionele ontwikkeling van de zoon.

Voorts heeft het College geoordeeld dat beklaagde terecht uit het door haar gedane onderzoek heeft kunnen concluderen dat er geen contra-indicaties zijn voor omgang tussen vader en zoon. Beklaagde heeft bepaalde informatie van klaagster met vader gedeeld omdat deze mogelijk een contra indicatie voor de omgang kon zijn. Deze informatie moest door beklaagde worden onderzocht. Beklaagde heeft met klaagster besproken dat zij transparant wil zijn en dat zij in het licht van hoor en wederhoor vader in de gelegenheid heeft gesteld op de informatie te reageren.