Klacht in 14 onderdelen over de wijze waarop de gezinsmanager de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing heeft uitgevoerd

Zaaknummer: 16.083T
Datum beslissing: 27 januari 2017
Oordeel: klachtonderdeel D gegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader klaagt (in totaal in 14 onderdelen) over betrokken gezinsmanager. Klager heeft sinds maart 2016 geen contact meer met zijn kinderen en hij is ontevreden over onder andere het verloop van de ondertoezichtstelling en de terugplaatsing van de kinderen bij moeder en stiefvader. Beklaagde heeft met betrekking tot de herformulering van vragen die bij de psychologenpraktijk waren neergelegd, nagelaten klager hierover te informeren. Vanwege het nalaten klager hierover te informeren, verklaart het CvT dat betreffende klachtonderdeel, te weten klachtonderdeel D, gegrond. De overige klachtonderdelen worden ongegrond verklaard. Er wordt door het CvT afgezien van oplegging van een maatregel.

Klacht

Klager klaagt over verschillende punten die betrekking hebben over de wijze waarop de gezinsmanager de ondertoezichtstelling heeft uitgevoerd. Daarnaast klaagt hij over het feit dat de kinderen bij de moeder en stiefvader zijn teruggeplaatst (na een eerdere uithuisplaatsing). Beklaagde gaat voorts met de wens van de kinderen mee, die zij sinds de terugplaatsing bij moeder hebben geuit, dat zij klager niet meer willen zien.

Beslissing

Het CvT verklaart één klachtonderdeel gegrond, te weten klachtonderdeel D. Beklaagde heeft ten aanzien van dit klachtonderdeel erkend dat het achteraf gezien beter was geweest als de ouders op de hoogte waren geweest van de herformulering van de vragen die bij de psychologenpraktijk waren neergelegd. Beklaagde heeft dit te kennen gegeven bij een eerdere behandeling die heeft plaatsgevonden bij de klachtencommissie van de gecertificeerde instelling. Ook wijst beklaagde inmiddels haar collega’s, waar relevant, op het belang van dit punt in de praktijk. Het CvT oordeelt dat bij beklaagde, met betrekking tot het informeren, een taak lag. Hoewel klachtonderdeel D dan ook gegrond verklaard wordt, ziet het CvT af van oplegging van een maatregel. Het klachtonderdeel wordt namelijk niet van zodanig gewicht geacht.