Klacht over de wijze waarop de gezinsvoogd de ondertoezichtstelling heeft uitgevoerd

Zaaknummer: 16.029Ta
Datum beslissing: 29 december 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager heeft meermaals (per e-mail) zijn onvrede over zowel moeder als beklaagde en haar collega geuit. Klager verwijt beklaagde dat zij onzorgvuldig jegens hem heeft gehandeld en dient een klacht in twee onderdelen in; betreffende het verloop van een rechtszitting en een incident in september 2013. De klachtonderdelen worden ongegrond verklaard.

Klacht

Klager verwijt de betrokken gezinsvoogd het volgende. Beklaagde heeft tijdens een zitting bij de rechtbank van 25 maart 2015 onjuiste uitspraken van haar collega niet gecorrigeerd en daarmee heeft zij de integriteit van de hulporganisatie in gevaar heeft gebracht. Daarnaast stelt klager dat sprake is van een gebrek aan kennis en kunde, wat onder andere zou blijken uit het handelen van beklaagde rond een incident in september 2013, waarbij klagers zoon zich afzonderde met een mes.

Beslissing

Het CvT verklaart beide klachtonderdelen ongegrond. Wat betreft het eerste klachtonderdeel acht het CvT, hoewel de collega zich tijdens de zitting wellicht wat onhandig heeft uitgedrukt, het onder de omstandigheden – waarbij klager zich in mailwisselingen diskwalificerend uitgelaten heeft aan het adres van moeder en beklaagde – niet verwijtbaar dat beklaagde de uitlatingen van haar collega niet gecorrigeerd heeft. Betreffende het tweede onderdeel komt het CvT niet toe aan beoordeling nu het genoemde incident gelegen is in de periode voor de datum van beklaagde ’s registratie in het register. Voorts voldoet beklaagde aan alle opleidingseisen waardoor voor het overige niet vast is komen te staan dat beklaagde over onvoldoende kennis en kunde zou beschikken.