Klacht over de wijze waarop de gezinsvoogd de ondertoezichtstelling heeft uitgevoerd

Zaaknummer: 16.023T
Datum beslissing: 29 december 2016
Oordeel: klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klacht

Klager verwijt de betrokken gezinsvoogd het volgende. Ten eerste handelt beklaagde onprofessioneel. Ten tweede is beklaagde bevooroordeeld jegens klager. Ten derde handelt beklaagde zonder toestemming van klager. Ten vierde verstrekt beklaagde niet de door klager gevraagde informatie. Tot slot heeft beklaagde haar macht misbruikt.

Beslissing

Het CvT verklaart alle klachtonderdelen ongegrond. Beklaagde heeft zich ingezet voor de jeugdige en heeft daar de benodigde hulpverlening voor ingezet. De moeizame samenwerking en communicatie tussen klager en beklaagde heeft ertoe geleid dat klager op gegeven moment voornamelijk schriftelijk is geïnformeerd over de ontwikkelingen van zijn zoon. Het CvT is van oordeel dat deze beslissing, gezien de omstandigheden (nu klager meermaals bedreigend richting beklaagde is geweest), begrijpelijk is. Het CvT komt tot de slotsom dat beklaagde in lijn met de Beroepscode heeft gehandeld en dat beklaagde geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.