Klachten die betrekking hebben op de periode voor de registratiedatum bij SKJ zijn niet-ontvankelijk. De overige klachtonderdelen zijn ongegrond.

Zaaknummer: 18.017Ta
Datum beslissing: 11 oktober 2018
Oordeel: klachtonderdelen I en X t/m XIV gedeeltelijk niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond; klachtonderdelen II t/m IX niet ontvankelijk; klachtonderdeel XV ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager heeft vijftien klachtonderdelen ingediend, hoofdzakelijk over het OTS-traject. Beklaagde is sinds 22 januari 2018 geregistreerd. (Onderdelen van) klachtonderdelen die betrekking hebben op handelen van beklaagde vóór die datum heeft het College als niet ontvankelijk beoordeeld. De overige (onderdelen van de) klachtonderdelen heeft het College, omdat het overtuigd is door het gemotiveerde verweer van beklaagde, als ongegrond beoordeeld.