Klachten over gezinsvoogd zijn niet vast komen te staan

Zaaknummer: 15.070T
Datum beslissing: 3 mei 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klachten van moeder over het handelen van de gezinsvoogd zijn ongegrond. Het College is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat beklaagde tekort is geschoten in de communicatie en de samenwerking met moeder en de betrokken instelling, dan wel onjuistheden in het dossier heeft opgenomen of niet het belang van haar zoon voorop heeft gesteld. Het feit dat de gezinsvoogd met haar teamleiders in het belang van de zoon heeft besloten een vervangende gezinsvoogd aan te stellen, getuigt er juist van de beklaagde de problematische samenwerking met moeder serieus heeft genomen. Het College komt tot de slotsom dat de gezinsvoogd heeft gehandeld overeenkomstig de algemene tuchtnorm, en dat beklaagde geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.