Klachten hebben betrekking op periode voor aanvang van registratiedatum

Zaaknummer: 15.009B (14.005T)
Datum beslissing: 14 januari 2016
Oordeel: beroep niet ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Zie voor de beslissing van het College van Toezicht: zaaknummer 14.005T

Evenals het College van Toezicht verklaart het College van Beroep zich niet ontvankelijk met betrekking tot klachten tegen 4 jeugdzorgwerkers, omdat die klachten betrekking hebben op een periode die ligt voor de aanvang van de registratiedatum van deze jeugdzorgwerkers.