Klachten jegens oudergezinsvoogd ongegrond

Zaaknummer: 15.091T
Datum beslissing: 22 juli 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De gezinsvoogd is betrokken bij het gezin als gezinsvoogd voor de ouders. Overeenkomstig de methodiek ‘Complexe echtscheidingen’ is er een aparte gezinsvoogd voor de kinderen aangesteld. Moeder uit diverse klachten over het handelen van de oudergezinsvoogd. Het College acht alle klachtonderdelen ongegrond. De klachten van moeder zijn ofwel niet voldoende onderbouwd, ofwel gemotiveerd weerlegd door de oudergezinsvoogd, zodat het College van oordeel is dat er geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.