Klachten tegen jeugdprofessional ongegrond. Geluidsopnames tijdens de mondelinge behandeling bij het College niet toegestaan

Zaaknummer: 15.058T
Datum beslissing: 9 mei 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader klaagt dat de jeugdprofessional heeft gehandeld op grond van een ongeldig indicatiebesluit, gekleurde bevindingen over vader en zijn dochter heeft opgenomen in een rapportage, partijdig is en haar telefoon niet heeft opgenomen.Het College oordeelt dat de jeugdprofessional, onder de omstandigheden van het geval, mocht afgaan op de inhoud van het indicatiebesluit. Het College oordeelt voorts dat beklaagde niet onzorgvuldig heeft gerapporteerd. De overige klachten van vader zijn onvoldoende onderbouwd. Alle klachtonderdelen zijn ongegrond.

Het verzoek van vader om een geluidsopname te maken van de mondelinge behandeling is afgewezen. Het College oordeelt dat vader voor zijn verzoek geen argumenten aanvoerde en dar er geen omstandigheden waren waaruit zou kunnen blijken dat vader in zijn processuele belang zou worden geschaad wanneer hij geen opnames zou mogen maken. Voorts oordeelt het College dat het maken van geluidsopnames tijdens een besloten zitting, omdat het College geen invloed op het verdere gebruik van deze geluidsopnames heeft, de belangen van andere personen kan schaden.